ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ

Admin 17 June 2024 75

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนหลักสูตรอบรมและเลือกวันอบรมด้วยตนเองได้ที่
หรือสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียน