ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Library Tour

Admin 17 June 2024 118

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Library Tour โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนหลักสูตรอบรมและเลือกวันอบรมด้วยตนเองได้ที่
หรือสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียน