ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 2 / 63


TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด 5 อ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด 5 อันดับแรกประจำเดือนมกราคม 2567...


Admin 01 February 2024 110 เพิ่มเติม

เปิดให้บริการห้องเรียนกราฟิกด้วยโปร

    เปิดให้บริการแล้ว !!! ห้องเรียนกราฟิกอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องในการเรียนการสอนรโดยใช้โปรแกรม...


Admin 24 January 2024 52 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธืหัวข้อการอบรมของสมาคมส

    ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความสา...


Admin 16 January 2024 136 เพิ่มเติม

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์

    ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Flipster : Digital Magazines ฉบับภาษาต่างประเทศ จาก EBSCO จำนวน ...


Admin 04 January 2024 77 เพิ่มเติม