ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 63 / 63


CRRU รักการอ่าน

    ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม CRRU รักการอ่าน        ...


Admin 16 March 2016 143 เพิ่มเติม

กำหนดการทดสอบความรู้ EIT (รอบแก้ตัว

    ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559...


Admin 16 March 2016 97 เพิ่มเติม

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลของสำนักพ

    สำนักพิมพ์ Gale, Cengage Learning ร่วมกับ สกอ. ขอเชิญทุกท่านทดลองใช้ฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐาน คือ  ...


Admin 16 March 2016 124 เพิ่มเติม

กำหนดการทดสอบ EIT รอบ เดือนมีนาคม 2

    กำหนดการทดสอบ EIT รอบแก้ตัวครั้งที่ เดือนมีนาคม 2559ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มี.ค. 59 ได้ที่&n...


Admin 16 March 2016 74 เพิ่มเติม

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambr

                  ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Onl...


Admin 16 March 2016 131 เพิ่มเติม