ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 3 / 63


ขอเชิญชวนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

    ขอเชิญชวนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมคัดเลือกรายการนิตยสารออนไลน์ (Flipster : Digit...


Admin 14 November 2023 114 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศ

    ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิ...


Admin 09 November 2023 86 เพิ่มเติม

สถิติการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริกา

    สถิติการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2566...


Admin 02 November 2023 44 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือนตุลาคม 2566...


Admin 02 November 2023 37 เพิ่มเติม

กำหนดการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ปร

    กำหนดการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566...


Admin 09 October 2023 64 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำเดือนกันยายน 2566...


Admin 03 October 2023 74 เพิ่มเติม

เปิดสอบซ่อมการทดสอบด้านเทคโนโลยีสาร

    สำนักวิทยบริการฯ เปิดสอบซ่อมการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลา...


Admin 03 October 2023 144 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุ

    TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำเดือนกันยายน 2566...


Admin 03 October 2023 89 เพิ่มเติม

แจ้งปิดให้บริการประจำเดือนตุลาคม 25

    แจ้งปิดให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2566...


Admin 26 September 2023 67 เพิ่มเติม