ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 4 / 63


การใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Emerald แล

    ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Emerald ...


Admin 25 September 2023 23 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุ

    TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำเดือนสิงหาคม 2566...


Admin 13 September 2023 41 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำเดือนสิงหาคม 2566...


Admin 13 September 2023 71 เพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลั

    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 20...


Admin 04 September 2023 100 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

    สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารฝ่ายวิจัย วิเคราะห์...


Admin 04 September 2023 47 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือนกรกฎาคม 2566ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566...


Admin 04 August 2023 40 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุ

    TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566...


Admin 04 August 2023 53 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการเพิ่มเติม ตามปร

    แจ้งวันหยุดให้บริการเพิ่มเติม ตามประกาศของคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ...


Admin 27 July 2023 106 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกรกฎา

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2566...


Admin 26 July 2023 77 เพิ่มเติม