ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 5 / 63


ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติก

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกา...


Admin 12 July 2023 30 เพิ่มเติม

การใช้งาน e-learning และแนวทางการทด

     หลักสูตรอบรม ฟรี !!!!ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชาที่มีนักศึกษา ปี 1 สามาร...


Admin 07 July 2023 112 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกรกฎา

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2566...


Admin 03 July 2023 136 เพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าเรียนบทเรียน

    ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT) โ...


Admin 01 July 2023 88 เพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าเรียนบทเรียน

    ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT)โปแกรม Mi...


Admin 01 July 2023 39 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม EBSCO Academic

    ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรม EBSCO Academic Search Ult...


Admin 24 June 2023 148 เพิ่มเติม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มีบัตร

    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มีบัตรนักศึกษา ก็เข้าห้องสมุดได้นะคะหากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศสามารถ...


Admin 15 June 2023 63 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏ

    ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (E...


Admin 13 June 2023 98 เพิ่มเติม